- Szkolenie zawodowe uzupełniające OPIEKUN DZIECKA 80 godzin -

Zapoznaj się z ofertą

20240525_100736

Opiekun dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie zawodowe uzupełniające 80-cio godzinne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • wcześniej nabyły kwalifikacje do pracy z dziećmi, ale przerwały pracę w tym zawodzie chciałyby wrócić do pracy po przerwie trwającej 6 miesięcy lub dłużej;

lub

  • ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogicznym lub psychologicznym, w czasie których w programie studiów były zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka.

  • Nauka w formie zaocznej, lub hybrydowej – 40 godzin zajęć online na platformie komunikacyjnej + 40 godzin zajęć w wybrane soboty.

  • Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem wewnętrznym.

  • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku firmowym IZ PSUH, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym do realizacji przez MRPiPS.

  • Zapewniamy naukę w małych kameralnych grupach. Szkolimy praktycznie. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych i bufet kawowy w dniach zajęć.

Zapewniamy naukę w małych kameralnych grupach. Szkolimy praktycznie.

 Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych i bufet kawowy w dniach zajęć.