- Szkolenie zawodowe OPIEKUN DZIECKA 280 godzin -

Zapoznaj się z ofertą

szkolenie opiekunów dzieci wizyta TVN

Szkolenie zawodowe 280 godzin Opiekun dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym

  • Szkolenie zawodowe dla osób pełnoletnich posiadających wykształcenie średnie, przygotowuje do pracy w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.

  • EDYCJA 2/2023/IZ rozpoczyna się 09.09.2023 r., kończy się 23 grudnia 2023 r., nauka w formie zaocznej w weekendy lub zaocznej hybrydowej – 100 godzin zajęć online na platformie komunikacyjnej + 100 godzin zajęć w wybrane soboty + 80 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.

  • Kurs trwa 280 godzin, w tym 80 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.

  • Szkolenie zawodowe kończy się egzaminem wewnętrznym, otrzymaniem certyfikatu posiadania kwalifikacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz zaświadczenia wg druku MEN o ukończeniu kursu.

  • Uczestnicy otrzymują pełny pakiet materiałów szkoleniowych, bufet kawowy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

  • Nauka w małych kameralnych grupach. Zajęcia prowadzą kompetentni trenerzy z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi.

  • Dla uczestników szkolenia spoza Polski oferujemy 60 godzin zajęć nauki języka polskiego w bardzo konkurencyjnej cenie 15 zł za 1 godzinę zajęć.

  • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.Mapsz pytania?

Zapraszam do kontaktu