- Szkolenie zawodowe DZIENNY OPIEKUN DZIECKA 160 godzin -

Zapoznaj się z ofertą

20240525_100746

Szkolenie zawodowe 160 godzin Dzienny opiekun dziecka

  • Szkolenie zawodowe dla osób z dowolnym rodzajem i poziomem wykształcenia, przygotowuje do pracy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na stanowisku DZIENNY OPIEKUN DZIECKA.

  • Edycja 2/2024/IZ rozpoczyna się 21.09.2024 r., kończy się 14 grudnia 2024 r., nauka w formie zaocznej, lub hybrydowej – 60 godzin zajęć online na platformie komunikacyjnej + 70 godzin zajęć w wybrane soboty + 30 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.

  • Szkolenie zawodowe kończy się wewnętrznym egzaminem pisemnym i otrzymaniem certyfikatu posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 .

  • Załatwiamy praktyki zawodowe. Oferujemy dogodne warunki płatności za szkolenie wg indywidualnej umowy o kształcenie.

  • Oferujemy pracę absolwentom szkolenia.

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują pełny pakiet przyborów i materiałów szkoleniowych oraz możliwość korzystania z bufetu kawowego w czasie przerw.

  • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. N

Mapsz pytania?

Zapraszam do kontaktu