- Szkolenia zawodowe dla opiekunów dzieci -

Szkolenie zawodowe opiekun dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin

children-playing-with-mother-play-room

Opiekun dziecka w żłobku

 • Szkolenie zawodowe dla osób pełnoletnich posiadających wykształcenie średnie, przygotowuje do pracy w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.
 • EDYCJA 2/2024/IZ rozpoczyna się 21.09.2024 r., kończy się 14 grudnia 2024 r., nauka w formie zaocznej, hybrydowej – 100 godzin zajęć online na platformie komunikacyjnej + 100 godzin zajęć w wybrane soboty + 80 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.
 • Kurs trwa 280 godzin, w tym 80 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.
 • Szkolenie zawodowe kończy się egzaminem wewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.
 • Uczestnicy otrzymują pełny pakiet materiałów szkoleniowych, bufet kawowy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
 • Nauka w małych kameralnych grupach. Zajęcia prowadzą kompetentni trenerzy z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi.
 • Dla uczestników szkolenia spoza Polski oferujemy 60 godzin zajęć nauki języka polskiego w bardzo konkurencyjnej cenie 15 zł za 1 godzinę zajęć.
 • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie zawodowe 160 godzin Dzienny opiekun dziecka

 • Szkolenie zawodowe dla osób z dowolnym rodzajem i poziomem wykształcenia, przygotowuje do pracy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Edycja 2/2024/IZ rozpoczyna się 21.09.2024 r., kończy się 14 grudnia 2024 r., nauka w formie zaocznej, lub hybrydowej – 60 godzin zajęć online na platformie komunikacyjnej + 70 godzin zajęć w wybrane soboty + 30 godzin praktyki zawodowej u pracodawcy.
 • Szkolenie zawodowe kończy się wewnętrznym egzaminem pisemnym i otrzymaniem certyfikatu posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 .
 • Załatwiamy praktyki zawodowe. Oferujemy dogodne warunki płatności za szkolenie wg indywidualnej umowy o kształcenie.
 • Oferujemy pracę absolwentom szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują pełny pakiet przyborów i materiałów szkoleniowych oraz możliwość korzystania z bufetu kawowego w czasie przerw.
 • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Portrait of a happy family having fun painting with palms and fingers
Huge enjoyment in easter time

Opiekun dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie zawodowe uzupełniające 80-cio godzinne.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

  • wcześniej nabyły kwalifikacje do pracy z dziećmi, ale przerwały pracę w tym zawodzie i chciałyby wrócić do pracy po przerwie trwającej 6 miesięcy lub dłużej;

  lub

  ukończyły studia wyższe na kierunku pedagogicznym lub psychologicznym, w czasie których w programie studiów były zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka.

  • Nauka w formie zaocznej, lub hybrydowej – 40 godzin zajęć online na platformie + 40 godzin zajęć w wybrane soboty.
  • Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem wewnętrznym.
  • Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, o miejscu odbywania się zajęć uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku firmowym .

Zapewniamy naukę w małych kameralnych grupach. Szkolimy praktycznie.

 Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych i bufet kawowy w dniach zajęć.

- Galeria -

Nasza galeria

Kontakt