- Szkolenia doskonalące -

Oferta szkoleń doskonalących dla opiekunów dzieci

Szkolenia

Jak efektywnie organizować pracę z dziećmi w grupie żłobkowej – konspekt zabawy.

120 zł

Co potrafi małe dziecko? – czyli jak dopasować rodzaj i sposób zabawy do możliwości dziecka?

120 zł

Wykorzystywanie Karty obserwacji dziecka do rozpoznawania poziomu rozwoju dziecka i efektywnego wspierania przebiegu procesu rozwoju dziecka.

130 zł

Jak rozmawiać z rodzicami dzieci w żłobku o trudnych sprawach dotyczących ich dzieci?

100 zł

Zabawy wspierające proces rozwoju mowy u dzieci do lat 3-4.

120 zł

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego małego dziecka.

100 zł

Jak unikać przeciążenia obowiązkami zawodowymi – czyli o komunikowaniu się w grupie współpracowników w żłobku.

100 zł

Dziecięce eksperymenty – zabawy wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci.

150 zł

Opowiem ci bajkę – zabawy oparte na słowie dla najmłodszych maluszków.

120 zł

Narysuj, namaluj albo wyklej – o technikach plastycznych dla dzieci do lat trzech.

150 zł

Planuj, bo się pogubisz – o planowaniu i dokumentowaniu rozwoju dzieci w żłobku w codziennych sytuacjach.

120 zł

Jak ujarzmić rozbrykane maluchy – o znaczeniu zabaw ruchowych we wspieraniu rozwoju dzieci do lat 3.

100 zł

Każde szkolenie doskonalące prowadzone jest w formie warsztatu.

Może być przeprowadzone w zamkniętej grupie dla pracowników danej placówki lub jako szkolenie otwarte – po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych