- Szkolenia dla rodziców -

Szkolenie dla każdego, kto jest rodzicem / opiekunem małego dziecka lub zamierza nim być

“Dziecko też człowiek, tylko mały”

child-with-their-mom-playing-brain-teaser

Trwa 60 godzin, terminy szkoleń zostaną podane w aktualnościach

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak przebiega proces rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka od poczęcia do ukończenia przez dziecko 48 miesiąca życia?
  • Jak wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze zależnie od wieku dziecka i poziomu jego samodzielności?
  • Jak stymulować psychoruchowy rozwój dziecka?
  • Jak rodzić sobie w sytuacji stresogennej związanej z opieką nad dzieckiem?
  • Jak rozpoznać objawy typowych chorób wieku dziecięcego i jak sobie poradzić z opieką nad chorym dzieckiem?
  • Czy i w jaki sposób skorzystać z instytucjonalnej opieki nad dzieckiem?