Migawki ze szkolenia doskonalącego dla opiekunek dziecięcych

25 listopada 2023 roku, w przepięknym i bardzo funkcjonalnym budynku Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli odbyły się ośmiogodzinne warsztaty metodyki pracy z dziećmi do lat trzech z udziałem 17 opiekunek.

Szkolenie prowadziły: – Iwona Zarębska, trener-szkoleniowiec i autorka książki o opiece nad dziećmi „Być opiekunem dziecka” oraz – Dobrosława Horbacz – czynna zawodowo opiekunka, szkoleniowiec, autorka i animatorka „Paluszkowych rozśpiewanek”.

Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: – sposoby diagnozowania, monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu rozwoju dziecka zgodnie z rozporządzeniem MRiPS o standardach opieki nad dziećmi; – metody planowania pacy z dziećmi w oparciu o wyniki prowadzonych obserwacji; – formy i zasady skutecznego komunikowania się z rodzicami dzieci podopiecznych; – propozycje zabaw wspierających integrację sensoryczną i rozwój sensomotoryczny dzieci.

Uczestniczki szkolenia bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, opracowały w grupie propozycje miesięcznego planu pracy z grupą opiekuńczą i konspektu do zajęć z dziećmi, chętnie testowały na sobie zabawy sensomotoryczne, muzyczno-ruchowe i , które potem wykorzystają w czasie sprawowania opieki nad dziećmi w swoich grupach.

Te Panie Opiekunki już wiedzą jak prowadzić i dokumentować obserwacje dzieci i w jaki sposób monitorować postępy w ich rozwoju. Nauczyły się także, w jaki sposób wykorzystać wyniki diagnoz do planowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich wieku i poziomu rozwoju psychoruchowego oraz możliwości percepcyjnych dzieci.

Warsztaty metodyczne były także ciekawym doświadczeniem dla obu trenerek i twórczo spędzonym czasem w gronie ambitnych i kreatywnych opiekunek. Uczyłyśmy się od siebie nawzajem.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy sukcesów w pracy opiekuńczej i wychowawczej,

 

Iwona Zarębska

\

Nasza galeria zdjęć
Mother and baby daughter giving high fives

Mapsz pytania?

Zapraszam do kontaktu