Gościnne „występy” w Nowym Sączu

13 stycznia 2024 roku gościliśmy w pięknie wyposażonej placówce opieki nad dziećmi w Nowym Sączu.

Na zaproszenie Pani Dyrektor i zespołu opiekuńczego przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze Pań Opiekunek pod nazwą „Metodyka pracy z dziećmi do lat 3 w żłobku”. Treści szkolenia to:

  1. diagnoza przebiegu procesu rozwoju dziecka – potrzeby i problemy maluszków – narzędzia diagnostyczne
  2. metody i formy monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu rozwoju dziecka
  3. strategie komunikacyjne w pracy z dziećmi i w rozmowach z rodzicami dzieci podopiecznych
  4. warsztaty zabaw wspierających proces rozwoju dziecka

To było bardzo emocjonujące wydarzenie. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a uczenie się poprzez praktyczne działanie w czasie zabawy to najlepszy sposób przyswajania wiadomości i doskonalenia umiejętności. Dziękujemy za pouczający dialog i wymianę doświadczeń.

Dowodem na to, że formuła szkolenia przypadła do gustu uczestnikom a treści szkoleniowe i materiały spełniły ich oczekiwania jest list referencyjny otrzymany od Dyrektora Placówki, który dołączamy do tej relacji.

 

Nasza galeria zdjęć
Mother and baby daughter giving high fives

Mapsz pytania?

Zapraszam do kontaktu